fbpx
Tickets for LACC's Spring Benefit are on sale!

Դեկտեմբեր 18, 2023

Alumni Corner: Chelsea Compton

  This month, we’re catching up with Chelsea Marshall Compton (’03), who sang in Apprentice Choir, Intermediate Choir, Concert Choir, and Chamber Singers during her time in Los Angeles Children’s […]

Հուլիս 28, 2023

Alumni Corner: Lauren Hay

This month we’re catching up with Lauren Dorsey Hay (’97), who sang with LACC from 1987-1993, finishing as a member of Concert Choir (fun fact, for part of this time, […]

Հունիս 13, 2023

Alumni Corner: India Wallace

This month we’re catching up with India Wallace (’06), who sang with Apprentice Choir, Intermediate Choir, Concert Choir, and Chamber Singers from 1998-2006. These days, India lives in Nuremberg, Germany […]

Սեպտեմբեր 27, 2022

ALUMNI CORNER: ALLISON ANNICK

  Alumni Corner Allison Annick   What Years Were You In LACC? 2008|09 – 2015|16   In Which Choirs Did You Participate? Apprentice Choir, Intermediate Choir, Concert Choir, Chamber Singers […]

Ապրիլ 24, 2020

ԱԼՈՒՄՅԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆ – ԽՈՐԻ ԴԱՍՏՈՒՐ

LACC-ը ոգեւորված է ներկայացնել այս կարեւոր նոր լրացումը մեր ամսական Accents լրատվական թերթում: Ալումյան անկյունը ոգեշնչված է LACC-ի բազմաթիվ շրջանավարտներից, ովքեր անընդհատ ասում են «LACC [...]

LACC-Ի ՀԵՏ ԵՐԳԵԼՈՒ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆ?

ԱՈՒԴԻՏՆԵՐ