fbpx
“Having LACC find their home at our Arts & Recreation Center is a dream scenario. We welcome LACC and are proud to add its esteemed choral music education program to our center’s offerings.””
-HOLA CEO Tony Brown

 

LACC@HOLA AUDITIONS WILL BE HELD FEBRUARY 3, 2024.

 

 

LACC@HOLA is a new, no-cost (for HOLA participants) program beginning in Փետրվար, 2024. This shortened season is a sample of what is to come as our choruses grow at HOLA. We will start this season with Preparatory and Apprentice Choirs. In future years, we aim to add ensembles as the program grows.

If you have a child in 2nd-5th grade that is interested in singing with LACC@HOLA, please click the appropriate link below to schedule an audition time. Please note, our auditions are very informal–nothing needs to be prepared in advance. See below for schedule. 

Auditions for 2nd and 3rd Graders

Auditions for 4th and 5th Graders 

We hope that your family will be part of this new and exciting program!

ABOUT LACC’s VOCAL EDUCATION PROGRAMS:

LACC-ը երեխաներին հնարավորություն է ընձեռում երաժշտական մեծանալու՝ աջակցելով նրանց առողջ վոկալ զարգացմանը համապարփակ, հավասարակշռված, հաջորդական ծրագրի միջոցով: Երեխաները վայելում են երգչախմբային երաժշտություն ստեղծելու համատեղ փորձը իրենց համաժողովների հետ; ձեռք բերել երաժշտական հմտություններ; զարգացնել անհատական ձայները մեկ առ մեկ վոկալ ուսուցման միջոցով; եւ կառուցեք համերաշխություն եւ «համաժողովի ոգին» իր երգչախմբերի հետ նահանջների եւ փորձերի ժամանակ:

LACC also affords its choristers once-in-a-lifetime opportunities to participate in its national and international touring program and experience the stage in collaborative performances with some of the world’s most prestigious companies, such as Los Angeles Opera, Los Angeles Philharmonic, Los Angeles Master Chorale, and the Hollywood Bowl Orchestra. Through LACC’s transformative program, children discover their musical ability and creativity in a supportive environment that nurtures the whole child.

LACC@HOLA Winter/Spring Schedule