fbpx

Նոյեմբեր 21, 2022

Alumni Corner: Rachael Anacker

This month we’re catching up with Rachael Anacker, who sang in Intermediate Choir, Concert Choir, and Chamber Singers from 2004 – 2011. Rachael is now a human resources professional in […]

Հոկտեմբեր 26, 2022

Alumni Corner: Kyla McCarrel

This month, we caught up with LACC alumna Kyla McCarrel who sang for two years in Intermediate Choir from 2004 – 2006 and is now a vocal coach with LACC. […]

Հոկտեմբեր 20, 2022

Dr. K’s Cajun Chicken Curry

Dr. K’s Cajun Chicken Curry recipe is a guaranteed crowd pleaser that will warm empty bellies on cool fall evenings.  Serves 6 Seasoning Mix: 2 tablespoons curry powder 1 teaspoon […]

Սեպտեմբեր 27, 2022

ALUMNI CORNER: ALLISON ANNICK

  Alumni Corner Allison Annick   What Years Were You In LACC? 2008|09 – 2015|16   In Which Choirs Did You Participate? Apprentice Choir, Intermediate Choir, Concert Choir, Chamber Singers […]

2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ին

AUGUST ACCENTS – 2022

WELCOME TO LACC'S 2022|2023 SEASON Լոս Անջելեսի մանկական խորուսները ոգեւորված են կիսվելու մեր 2022|2023 սեզոնի մանրամասներով եւ սպասում ենք առաջիկա երգի գեղեցիկ սեզոնին! Հույս ունենք, որ գալիք տարի [...]

LACC-Ի ՀԵՏ ԵՐԳԵԼՈՒ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆ?

ԱՈՒԴԻՏՆԵՐ