fbpx

ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՀԱՄԵՐԳՆԵՐ

 

Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 9 and Կիրակի, Դեկտեմբեր 11, 2022 at 7:30 PM
 
Pasadena Presbyterian Church

 

Enjoy music from six of LACC’s highly-regarded ensembles, back in person for our annual Winter Concerts. 

 

On Ուրբաթ, Դեկտեմբեր 9 at 7:30 p.m., Apprentice Choir, Concert Choir (singing selections from their full repertoire), Chamber Singers, and Chorale will perform. And on Կիրակի, Դեկտեմբեր 11 at 7:30 p.m., Intermediate Choir, Concert Choir (singing their full repertoire), and Young Men’s Ensemble will perform. 

 

Please note: Every attendee will be required to wear a mask at all times while inside the venue, however, proof of vaccination is no longer required for entry to the concert.

 

Los Angeles Children’s Chorus (LACC), one of the world’s leading children’s choirs, celebrates the holidays with its annual Winter Concerts, Hope for Resolution,  More than 300 choristers will take to the stage at Pasadena Presbyterian Church to celebrate the joy of music and song. We hope you can join us!

 

«Ինչպե՞ս կարող եմ չերգել LACC-ի երգչախմբերի կողմից ներկայացված առաջին լիարժեք ծրագիրն է երկու տարվա ընթացքում»,- ասում է գեղարվեստական ղեկավար Ֆերնանդո Մալվար-Ռուիզը: «Հանդես գալով Ֆրանց Շուբերտի, Ռանդալ Թոմփսոնի, Ջ. Ս. Բախի եւ ավելի շատ երգերի էկլեկտիկ բազմազանությամբ՝ ընդհանուր տոն է դարձել մեր վերադարձը անհատին երգելու, մեր երգչախմբերի դիմացկունությունը եւ միասին երաժշտություն ստեղծելու մեծ ուրախությունը»:

 

Մալվար-Ռուիզը վարում է LACC-ի համերգային երգչախումբը, Chamber Singers-ը եւ SATB երգչախումբը՝ Chorale;;  Գեղարվեստական ղեկավարի տեղակալ Մենդի Բրիգամը ղեկավարում է միջակ երգչախումբը; Էրիկ Լիֆլանդը ղեկավարում է «Apprentice» երգչախումբը; եւ դոկտոր Սթիվեն Կրոնաուերը վարում է «Երիտասարդ տղամարդկանց էնսեմբլը»:  Երգչախմբերը հանդես են գալիս առանձին եւ միահյուսված:

 

Concert tickets range from $29 to $51 for adults, and $14.50 to $25.50 for children under 18. 

 

ADA-մատչելի նստատեղերի համար կարող եք դիմել Jared Clark, jclark@lachildrenschorus.org կամ (626) 793-4231 ext. 117.