fbpx

Each year, LACC’s transformative music education and performance programs are made possible by the generous support of leading foundations and governmental agencies. Grants received from these private, public, and community institutions directly fund concert and education programs, our Need-Based Scholarship Fund, specific educational projects, and capital expenditures, all of which positively impact and enrich the lives of 425+ choristers and 50,000+ audience members of all ages each season.

Nagpapasalamat kami sa iyong interes sa LACC at umaasa kaming magtrabaho kasama ang iyong pundasyon. Malugod naming tatanggapin ang pagkakataong tuklasin ang mga paraan upang ikonekta ang iyong mga layunin sa pagpopondo at layunin sa mga programa at inisyatiba ng LACC. 

Para sa karagdagang impormasyon sa aming trabaho, mangyaring makipag-ugnayan kay Lee Taylor, Direktor ng Pag-unlad, sa ltaylor@lachildrenschorus.org o (626) 793-4231 x118.

Ipinaaabot namin ang aming taos-pusong pasasalamat sa sumusunod na pundasyon at mga kasosyo ng gobyerno para sa kanilang matatag na suporta.

 

 

 

 

GUSTO MO SUPPORTAHAN ANG ATING MISYON?

MGA PARAAN NG PAGBIGAY