fbpx
Ang iyong regalong ganap na mababawas sa buwis ngayon ay magbibigay-kapangyarihan sa Los Angeles Children's Chorus na magbigay-inspirasyon at baguhin ang mga buhay sa pamamagitan ng choral music education at mga programa sa pagganap ng walang kapantay na kalidad.

MGA PARAAN NG PAGBIGAY

MAGBIGAY ONLINE: Ang pagbibigay online ay madali at ligtas. Mag-click sa ibaba para makagawa ng regalo ngayon. Palakihin ang epekto ng iyong regalo sa pamamagitan ng paggawa nitong isang umuulit na buwanan o quarterly na donasyon!

MAGBIGAY NA

IBIGAY SA PAMAMAGITAN NG MAIL: Mangyaring gawin ang iyong tseke na mababayaran sa Los Angeles Children's Chorus at ipadala sa:
Koro ng Pambata ng Los Angeles
585 E. Colorado Blvd.
Pasadena, CA 91101

IBIGAY SA PAMAMAGITAN NG TELEPONO: Upang magbigay ng regalo sa pamamagitan ng telepono, mangyaring makipag-ugnayan kay Lee Taylor, Direktor ng Pag-unlad, sa (626) 793-4231 x118.

MAGBIGAY NG STOCK: Tumatanggap ang LACC ng mga regalo ng stock o iba pang securities. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bahagi ng pinapahalagahan na stock o mga mahalagang papel na hawak ng higit sa isang taon, maaari kang makatanggap ng makabuluhang benepisyo sa buwis habang sinusuportahan ang LACC. Upang magbigay ng regalo ng stock o iba pang mga securities, mangyaring i-download ang mga securities donation tagubilin sa ibaba.

MGA INSTRUKSYON SA DONASYONG

EMPLOYER MATCHING GIFTS: Maraming negosyo at korporasyon ang nag-aalok ng mapagbigay na mga programang regalo para hikayatin ang mga empleyado na suportahan ang mga nonprofit na organisasyon sa kanilang mga komunidad. Ang mga katugmang programang ito ay maaaring doble o triplehin pa ang epekto ng iyong regalo, at makakatanggap din ang iyong kumpanya ng bawas sa buwis. Kung nagpaplano kang magbigay sa LACC, isaalang-alang ang paghiling ng impormasyon mula sa human resources o departamento ng public affairs ng iyong kumpanya.

Nagawa mo na ba ang iyong regalo? Maraming kumpanya ang tutugma sa mga regalo ng empleyado hanggang sa 12 buwan pagkatapos maibigay ang isang donasyon.

PINLANONG PAGBIBIGAY: Maging isang kampeon ng hinaharap ng LACC at lumikha ng iyong pamana ngayon sa pamamagitan ng pagtatalaga sa LACC bilang isang benepisyaryo sa iyong kalooban, patakaran sa seguro sa buhay, o plano sa pagreretiro. Kung naisama mo na ang LACC sa iyong mga estate plan, mangyaring pag-isipang ipaalam sa amin upang makilala at pasalamatan ka namin sa iyong kabutihang-loob.

Para sa karagdagang impormasyon sa binalak na pagbibigay, mangyaring makipag-ugnayan kay Lee Taylor, Direktor ng Pag-unlad, sa ltaylor@lachildrenschorus.org .

IBANG PARAAN PARA SUPORTAHAN ANG LACC

AMAZON SMILE: Kung namimili ka sa Amazon.com, maaari mong suportahan ang LACC sa pamamagitan ng pamimili sa AmazonSmile. Kapag binisita mo ang AmazonSmile, piliin ang Los Angeles Children's Chorus bilang ang organisasyong pangkawanggawa na gusto mong suportahan. Ang AmazonSmile Foundation ay magbibigay ng isang porsyento ng iyong pagbili ng mga karapat-dapat na item sa LACC. Ganun lang kadali!

DUMALO SA ISANG ESPESYAL NA EVENT: Nagho-host ang LACC ng Spring Gala, Mga Salon, at iba pang espesyal na kaganapan bawat taon upang makalikom ng mahalagang suporta para sa aming Education Programs at Need-Based Scholarship Fund. Ang pagdalo sa isa sa mga kaganapang ito ay isang kasiya-siya, madaling paraan upang suportahan ang gawaing edukasyon sa musika na nagbabago ng buhay ng LACC.

MAG-DONATION

MAGBIGAY NA