fbpx

LOGOS

Pulang LACC Logo

Itim na Logo ng LACC

Puting LACC Logo

 

LACC BIO

300 salita | 200 salita

 

DIREKTOR NG SINING

 

Fernando Malvar-Ruiz, Artistic Director | Pinasasalamatan: Jamie Pham

BIO: Mahabang bio | Maikling bio

 

ENSEMBLE PHOTOS

 

Koro ng Pambata ng Los Angeles | Pinasasalamatan: Jamie Pham
Koro ng Pambata ng Los Angeles | Pinasasalamatan: Jamie Pham
Ang Young Men's Ensemble ng LACC | Pinasasalamatan: Jamie Pham
Chamber Singers ng LACC | Pinasasalamatan: Jamie Pham