fbpx

PAANO MAGBIGAY

Ang iyong regalo ay tumutulong sa LACC na magbigay ng nakapagpapabagong buhay na edukasyon sa musika sa mga bata na may iba't ibang background.

MAGBIGAY ONLINE

Bigyan Ngayon

IBIGAY SA MAIL

Mangyaring bayaran ang iyong tseke sa Los Angeles Children's Chorus at ipadala sa:

Koro ng Pambata ng Los Angeles
Tanggapan ng Pag-unlad
585 E. Colorado Blvd.
Pasadena, CA 91101

IBIGAY SA TELEPONO

Mangyaring mag-email kay Lisa Larson, Office Manager, sa llarson@lachildrenschorus.org , kung gusto mong magbigay ng regalo sa pamamagitan ng telepono.

MAGBIGAY NG STOCK

Tinatanggap ng LACC ang mga regalo ng stock o iba pang mga mahalagang papel. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bahagi ng pinapahalagahan na stock o mga mahalagang papel na hawak ng higit sa isang taon, maaari kang makatanggap ng makabuluhang benepisyo sa buwis habang sinusuportahan ang LACC. Kung gusto mong magbigay ng regalo ng stock o iba pang mga securities, mag- click dito upang i-download ang mga tagubilin sa donasyon.

EMPLOYER MATCHING GIFTS

Maraming negosyo at korporasyon ang nag-aalok ng mapagbigay na pagtutugma ng mga programa ng regalo para hikayatin ang mga empleyado na suportahan ang mga nonprofit na organisasyon sa kanilang mga komunidad. Ang mga katugmang programang ito ay maaaring doble o triplehin pa ang epekto ng iyong regalo, at makakatanggap din ang iyong kumpanya ng bawas sa buwis. Kung nagpaplano kang magbigay sa LACC, isaalang-alang ang paghiling ng impormasyon mula sa human resources o departamento ng public affairs ng iyong kumpanya.

Nagawa mo na ba ang iyong regalo? Maraming kumpanya ang tutugma sa mga regalo ng empleyado hanggang sa 12 buwan pagkatapos maibigay ang isang donasyon.

PINLANONG PAGBIBIGAY

Maging isang kampeon ng hinaharap ng LACC at lumikha ng iyong pamana ngayon sa pamamagitan ng pagtatalaga sa LACC bilang isang benepisyaryo sa iyong kalooban, patakaran sa seguro sa buhay, o plano sa pagreretiro. Kung naisama mo na ang LACC sa iyong mga estate plan, mangyaring isaalang-alang ang pagpapaalam sa amin upang makilala at pasalamatan ka namin sa iyong kabutihang-loob.

Para sa higit pang impormasyon sa nakaplanong pagbibigay, mangyaring makipag-ugnayan sa Pansamantalang Executive Director, J. Andrew Bradford sa abradford@lachildrenschorus.org .

MAY MGA TANONG PA?

Makipag-ugnayan sa amin