fbpx
Registration for auditions for LACC's 2023|24 season is now open

2022|23 Season COVID-19 Kalusugan at Kaligtasan

Last updated: Oktubre 12, 2022

Nagpapasalamat ang Los Angeles Children's Chorus sa pagbabalik sa pag-aalok ng lahat ng aktibidad, kabilang ang mga pag-eensayo, mga klase sa musicianship, workshop, at konsiyerto, nang personal ngayong taglagas. Habang ginagawa ito, ang kalusugan at kagalingan ng ating mga koro, kawani, at buong komunidad ay mananatiling ating pangunahing priyoridad.

Habang patuloy na umuunlad ang pandemya ng COVID-19, gayundin ang ating tumutugon na diskarte. Patuloy kaming sasangguni nang malapit sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Pasadena habang tinatahak namin ang 2022|23 season, at gagamit kami ng maraming layer ng COVID-19 risk mitigation sa pagsisikap na makapagbigay ng ligtas, makakaapekto, at nakakatuwang kapaligiran sa pag-aaral ng tao.

PAGBABAKUNA

Ang lahat ng mga bagong choristers na lalahok sa mga personal na aktibidad ay kinakailangan na magbigay ng patunay ng pangunahing serye ng pagbabakuna sa isang bakuna na awtorisado ng FDA. Ang patunay ng pagbabakuna ay dapat isumite bago ang Sabado, Setyembre 10, 2022. Ang mga bumabalik na choristers, faculty, at staff na dating nagsumite ng patunay ng pagbabakuna ay hindi kailangang muling isumite ang dokumentasyong ito (maliban kung nais nilang magbigay ng patunay ng booster vaccination).

LACC strongly encourages eligible choristers who have not yet received a booster shot to do so (learn more about booster eligibility). Some activities this season − including collaborative performances with presenters and LACC tours – will require participants to be fully up-to-date, as defined by the CDC, in order to participate.

LACC will continue to consider requests on a case-by-case basis for religious and medical exemptions from the proof of vaccination requirement. Any person granted an exemption will need to provide proof of a negative COVID-19 test each week before participating in in-person LACC activities (antigen test within 24 hours or PCR test within 48 hours).

Mga tanong? Mangyaring makipag-ugnayan sa Executive Director, J. Andrew Bradford, sa abradford@lachildrenschorus.org .

MGA PANUKALA SA KALIGTASAN

The following safety measures will be in place for all indoor activities this semester:

 • Ang mga bintana at pintuan ng mga silid kung saan nagaganap ang mga aktibidad ng ensemble ay mananatiling bukas habang ginagamit, kung posible.
 • Ang mga ensemble ay patuloy na magsasanay ng social distancing na hindi bababa sa 3 talampakan sa panahon ng pag-eensayo, kung posible.
 • Ang bawat kuwarto ay nilagyan ng HEPA air purifier.
 • Magiging available ang hand sanitizer sa lahat ng personal na aktibidad at kaganapan.
 • Magagamit ang mga maskara sa lahat ng personal na aktibidad at kaganapan.
MASKING – OPSYONAL NA MAY MGA KINAKAILANGAN SA SITUATIONAL

At this time, LACC encourages choristers, faculty, and staff to wear masks for indoor activities. Should community transmission levels increase, or if LA County returns to the High (Red) Community Level as defined by the CDC, LACC may reinstate an indoor masking requirement.

Para sa mga self-produced na konsiyerto, ang lahat ng performers – kabilang ang mga choristers at staff – ay kailangang magpakita ng negatibong pagsusuri bago ang performance (antigen test sa loob ng 24 na oras o PCR test sa loob ng 48 oras). Ang mga madla ay hindi kailangang magpakita ng negatibong pagsusuri o patunay ng pagbabakuna ngunit kakailanganing magsuot ng maskara sa lahat ng oras habang nasa loob ng bahay.

Kung anumang public health order o venue policy ay nangangailangan ng pagsusuot ng mask ng lahat, susundin ng LACC ang nasabing kautusan o patakaran.

Anuman ang nasa itaas, hihingin ng LACC ang mga choristers, faculty, at staff na magsuot ng KF94, N95 o KN95 mask habang nakikilahok sa isang personal na aktibidad kung mayroon silang:

 • Nasubok na positibo para sa COVID-19 sa loob ng nakalipas na 10 araw ngunit nagnegatibo na mula noon; o
 • Been exposed to a positive case within the past 10 days.
MGA KUMPIRMADO NA KASO NG COVID-19

If a chorister, faculty, or staff member tests positive for COVID-19, they should notify LACC immediately and stay home from in-person LACC activities. They may resume participating in in-person activities:

 • On day 6 or later following the date of initial confirmed infection, with proof of a negative test taken on day 5 or later OR 10 days after date of initial confirmed infection with no test (date of positive test is day 0); and
 • Matapos maging walang lagnat sa loob ng 24 na oras nang hindi umiinom ng gamot na pampababa ng lagnat; at
 • Matapos bumuti ang iba pang mga sintomas.

Mangyaring sumangguni sa mga rekomendasyon ng CDC para sa paghihiwalay para sa higit pang gabay sa kung ano ang gagawin kung nagpositibo ka para sa COVID-19.

EXPOSURE SA COVID-19

Any chorister, faculty, or staff member exposed to COVID-19 may continue to participate in in-person activities provided they remain asymptomatic and follow the masking policy noted above. Per CDC guidelines, LACC recommends asymptomatic persons exposed to COVID test, but wait to do so until day 5. Symptomatic persons should test immediately and wear a mask around others regardless of test results, while symptomatic.

Should LACC learn that a chorister, faculty, or staff member has tested positive for COVID-19 and was present for an in-person activity on or at any time during the 48 hours preceding the test date or symptom onset date (whichever is earlier), an exposure notification message will be sent to all applicable classes and ensembles.

SYMPTOMATIC

Ang mga koro, guro, o kawani na nagpapakita ng alinman sa mga sintomas na nauugnay sa COVID-19 ay dapat manatili sa bahay at hindi lumahok sa mga personal na aktibidad, at maaaring bumalik sa LACC:

 • On day 6 or later with proof of a negative test on day 5 or later OR 10 days after first symptomatic with no test (first day of symptoms is day 0); and
 • Matapos maging walang lagnat sa loob ng 24 na oras nang hindi umiinom ng gamot na pampababa ng lagnat; at
 • Matapos bumuti ang iba pang mga sintomas.

Kung ang isang chorister ay magpakita ng mga sintomas na nauugnay sa COVID-19 habang nakikilahok sa isang personal na aktibidad, ang chorister ay ihihiwalay sa kanilang grupo o klase at ang mga pagsasaayos ay gagawin sa kanilang magulang/tagapag-alaga upang agad silang kunin.

Ang mga pagbubukod sa patakarang ito ay papayagan sa mga pagkakataon kung saan ang mga sintomas ay nauugnay sa isang kilalang malalang kondisyong medikal.

Ang mga sintomas na tipikal ng mga subvariant ng Omicron ay kinabibilangan ng: namamagang lalamunan, namamaos na boses, ubo, pagkapagod, nasal congestion, runny nose, sakit ng ulo, at pananakit ng kalamnan.

INAASAHAN PARA SA MGA CHORISTER AT MAGULANG

Ang mga koro na lumalahok sa mga personal na aktibidad ay inaasahang:

 • Self-monitor ang kanilang kalusugan bago dumating.
 • Hindi dumalo kung nakakaramdam ng kahit mahinang sakit o nagpapakita ng anumang sintomas ng karamdaman.
 • Sumunod sa mga alituntunin sa kaligtasan para sa mga pag-eensayo at mga klase na itinakda ng LACC.
 • Hugasan at/o i-sanitize ang mga kamay nang madalas.
 • Umubo at bumahing sa kanilang manggas o tissue.

Inirerekomenda din ng LACC na ang mga choristers ay magsuri linggu-linggo sa patuloy na batayan. Kung hindi available ang lingguhang pagsusuri sa paaralan, maaaring mag-order ng mga libreng pagsusuri sa pamamagitan ng pederal na pamahalaan ( www.covidtests.gov ). Bukod pa rito, ang mga chorister na sakop sa ilalim ng plano ng segurong pangkalusugan ay maaaring makakuha ng hanggang walong libreng pagsusuri bawat buwan.

Ang mga magulang ay inaasahang:

 • Abisuhan ang isang miyembro ng kawani ng LACC, sa pamamagitan ng sulat, kung ang kanilang chorister ay nagpositibo para sa COVID-19.
 • Ipaalam sa isang miyembro ng kawani ng LACC, sa pamamagitan ng sulat, kung ang kanilang chorister ay nawawala ng isang personal na aktibidad dahil masama ang pakiramdam nila, na binabanggit ang mga sintomas na ipinapakita.
 • Makuha kaagad ang kanilang chorister mula sa anumang personal na aktibidad ng LACC kung ang chorister ay sumasakit habang nasa pangangalaga ng LACC.

 

INTERESADONG KUMNTAHAN KAY LACC?

MGA AUDITION