fbpx

Abril 24, 2020

ONLINE LEARNING INITIATIVE NG LACC

Para sa inyo na hindi pamilyar, Eric Lifland ay maraming bagay para sa LACC. Kasalukuyan siyang naglilingkod bilang Interim Apprentice Choir Director at naging Assistant Young Men's Ensemble Conductor sa loob ng dalawang taon. Isa rin siyang LACC alum na kumanta sa inaugural Young Men's Ensemble.

INTERESADONG KUMNTAHAN KAY LACC?

MGA AUDITION