fbpx

Magretiro na ang Business Manager na si Becky Smith

Disyembre 19, 2016

Ang magulang ng alumni ng LACC at ang matagal nang Business Manager na si Becky Smith ay magreretiro na.

Pinangasiwaan niya ang pananalapi ng LACC, naghanda ng dose-dosenang mga programa sa konsiyerto at naka-print na mga newsletter ng chorus, pinamamahalaan ang mga choir tour at audition, nag-organisa ng libu-libong piraso ng musika, sumagot sa hindi mabilang na mga tanong mula sa mga chorister, magulang, kawani, miyembro ng board at auditor at naging responsable sa pagpapanatili ng mga database ng LACC at mga sistema ng kompyuter.

Mapapalampas ang katalinuhan ni Becky sa negosyo at malalim na kaalaman sa LACC. Gustong pasalamatan ng LACC si Becky para sa kanyang mga taon ng dedikasyon!